ola

Aleksandra Karabanowska

Jestem psychologiem klinicznym i certyfikowaną psychoterapeutką. Pracuję w zawodzie od 12 lat. Ukończyłam 4-letnie Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii zakończone certyfikacyjnym egzaminem. Z wyróżnieniem ukończyłam studia psychologiczne o specjalności: psychologia kliniczna w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w Uniwersytecie Wrocławskim: Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami. Odbyłam liczne specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii: m.in. w Laboratorium Psychoedukacji (szkolenie z ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna), Polskim Instytucie Ericksonowskim (łącznie 150 godz. szkoleń tematycznym, w tym roczne szkolenie z psychoterapii małżeństw i par oraz kurs hipnozy ericksonowskiej) oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia (roczne studium pomocy psychologicznej dla par). Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Obecnie jestem w trakcie rocznego szkolenia z terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim. W swojej pracy opieram się na podejściu integratywnym, które polega na wykorzystywaniu różnych nurtów teoretycznych występujących we współczesnej psychoterapii. Stosuję tylko takie metody, techniki i procesy w psychoterapii, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych i w praktyce psychoterapeutycznej. Psychoterapia neurolingwistyczna to zorientowana na cel, integracyjna terapia systemowa. Integracyjna oznacza, że czerpie z różnych podejść terapeutycznych, m. in. podejścia humanistycznego, poznawczo-behawioralnego, systemowego i hipnozy ericksonowskiej. Zorientowana na cel oznacza, że skupiamy się na wyznaczonych przez pacjenta pożądanych zmianach. Ważnym celem pracy psychoterapeutycznej jest wspomaganie w procesie pożądanych dla pacjenta zmian oraz uruchamianie wewnętrznych zasobów, dzięki czemu może w pełni wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał w dalszym rozwoju osobistym, doskonaleniu swoich umiejętności, twórczym rozwiązywaniu problemów, realizacji pożądanych celów, czy tworzeniu lepszej jakości życia. W procesie uruchamiania wewnętrznych zasobów wykorzystuję zarówno procesy świadome, jak i nieświadome (poprzez otwieranie dostępu do konstruktywnych aspektów nieświadomości). W celu uświadomienia i zrozumienia genezy problemu sięgam również do teorii psychodynamicznych, a szczególnie ISTDP (intensywna krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna), która obejmuje intensywną, pogłębioną pracę z emocjami i relacjami z ważnymi osobami, w ramach których powstały nieświadome wzorce myślenia, odczuwania i zachowania. Wartości, którymi się kieruje w swojej pracy to przede wszystkim etyka, szacunek dla drugiego człowieka i jego wewnętrznego świata, akceptacja, profesjonalizm, odpowiedzialność oraz ciągły własny rozwój i pogłębianie profesjonalnej wiedzy. Odbyłam także praktyki i staże, m. in. w poradni psychologicznej i szpitalu psychiatrycznym. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji. Pracuję z osobami doświadczającymi różnych problemów i trudności, m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych, po przeżytych traumach, w kryzysie życiowym, a także borykających się z niskim poczuciem wartości i problemami w relacjach. Wewnętrzny spokój, harmonia i równowaga to esencja dobrej relacji, jaką możemy mieć sami ze sobą. Miłość do siebie, akceptacja i troska to istota poczucia własnej wartości, które daje nam wolność. Zrozumienie wewnętrznych motywów swoich  zachowań,  Świadomość  własnych uczuć, potrzeb i wartości, troska, życzliwość, zrozumienie i empatia do siebie buduje dobrą, bliską relację z samym/ą sobą, a to jest  najważniejsza relacja jaką mamy w dorosłym życiu. Chcesz poznanie siebie, zrozumieć swoje myśli, uczuć i motywy zachowań? By zaakceptować i pokochać siebie w pełni, takim/a, jaki/a jesteś, by móc powiedzieć sobie: „Jestem sobą, kimś jedynym i niepowtarzalnym, znam siebie i akceptuję takim jakim jestem”. Potrzebujesz odnaleźć drogę do siebie? A może potrzebujesz odkryć swój indywidualny potencjał wewnętrznych zasobów? Doświadczasz wewnętrznego chaosu i cierpienia, czujesz się przytłoczony stresującymi sytuacjami dnia codziennego? Przeżywasz kryzys w życiu, w bliskich relacjach, w pracy, stratę bliskiej osoby? Cierpisz z powodu samotności i poczucia odrzucenia?  Masz wrażenie, że nie radzisz sobie ze swoimi myślami i emocjami? Twoje relacje z innymi osobami nie są niesatysfakcjonujące? Trudno Ci uwolnić się od bolesnej przeszłości? A może odczuwasz  lęk przed przyszłością? Możesz też doświadczać stanów depresyjnych, lękowych, objawów psychosomatycznych, czy wielu innych. Możesz przestać cierpieć. Możesz nauczyć się troszczyć o siebie, uwolnić od niepożądanych objawów, tworzyć satysfakcjonujące relacje z innymi osobami, rozwijać się w życiu osobistym i zawodowym, by tworzyć satysfakcjonującą się teraźniejszość i przyszłość, w której chcesz żyć w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Możesz też uczyć się z przeszłych doświadczeń wyciągając z nich wnioski. W procesie realizacji pożądanych dla Ciebie zmian i Twojej podróży w głąb siebie może pomóc Ci profesjonalna psychoterapia lub sesje osobistego rozwoju. W atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i empatii. Umiejętność korzystania z pomocy innych osób, w tym specjalistów, jest jedną z ważniejszych umiejętności w życiu.

Aleksandra Karabanowska

Psycholożka kliniczna, Certyfikowana psychoterapeutka


W Domu Relacji prowadzi:

  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par

Pracuje z:

  • osobami dorosłymi
  • parami

 Kontakt:

  • tel. 796 009 234

Cennik usług

psychoterapia indywidualna: 200 zł 
psychoterapia par: 400 zł 
* sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut;   sesja terapii par – 75 minut

POLITYKA COOKIE. Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.