ola

Aleksandra Karabanowska

Jestem psycholożką i certyfikowaną psychoterapeutką. Pracuję w zawodzie od 12 lat w nurcie
psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowej i ericksonowskiej.
Ukończyłam 4-letnie Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii zakończone uzyskaniem
certyfikatu psychoterapeuty. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim (jak dotąd łącznie 200 godz. szkoleń tematycznym, w tym roczne szkolenie z psychoterapii małżeństw i par oraz kurs hipnozy ericksonowskiej).
Z wyróżnieniem ukończyłam studia psychologiczne o specjalności: psychologia kliniczna w
Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w Uniwersytecie Wrocławskim:
Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami.
Odbyłam liczne specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii: m. in. w Laboratorium
Psychoedukacji (szkolenie z ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia
Psychodynamiczna) oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia (roczne studium pomocy
psychologicznej dla par) czy w Polskim Stowarzyszeniu EFT.
Stosuję tylko takie metody, techniki i procesy w psychoterapii, których skuteczność została
potwierdzona w badaniach naukowych i w praktyce psychoterapeutycznej.
Psychoterapia neurolingwistyczna to zorientowana na cel, integracyjna terapia systemowa.
Integracyjna oznacza, że czerpie z różnych podejść terapeutycznych, m. in. podejścia
humanistycznego, poznawczo-behawioralnego, systemowego i hipnozy ericksonowskiej.
Zorientowana na cel oznacza, że skupiamy się na wyznaczonych przez pacjenta pożądanych
zmianach.
Zarówno w psychoterapii neurolingwistycznej, jak i ericksonowskiej, ważnym celem pracy
psychoterapeutycznej jest wspomaganie w procesie pożądanych dla pacjenta zmian oraz
uruchamianie wewnętrznych zasobów, dzięki czemu może w pełni wykorzystywać swój
wewnętrzny potencjał w dalszym rozwoju osobistym, doskonaleniu swoich umiejętności,
twórczym rozwiązywaniu problemów, realizacji pożądanych celów, czy tworzeniu lepszej jakości
życia. W procesie uruchamiania wewnętrznych zasobów wykorzystuję zarówno procesy
świadome, jak i nieświadome (poprzez otwieranie dostępu do konstruktywnych aspektów
nieświadomości).
W celu uświadomienia i zrozumienia genezy problemu sięgam również do teorii
psychodynamicznych, a szczególnie ISTDP (intensywna krótkoterminowa psychoterapia
psychodynamiczna), która obejmuje intensywną, pogłębioną pracę z emocjami i relacjami z
ważnymi osobami, w ramach których powstały nieświadome wzorce myślenia, odczuwania i
zachowania.
Odbyłam także praktyki i staże, m. in. w poradni psychologicznej i szpitalu psychiatrycznym.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji. W swojej pracy przestrzegam dwóch
kodeksów etycznych: zawodu psychologa i zawodu psychoterapeuty.
Wartości, którymi się kieruje w swojej pracy to przede wszystkim etyka, szacunek dla drugiego
człowieka i jego wewnętrznego świata, akceptacja, profesjonalizm (kompetencje zawodowe
potwierdzone certyfikatem oraz ciągły własny rozwój i pogłębianie wiedzy) oraz
odpowiedzialność. Jestem bardzo ciekawa spotkania z drugim człowiekiem, które zawsze jest
niepowtarzalne, tak, jak jedyna w swoim rodzaju jest osoba, z którą rozmawiam. Każdego
pacjenta traktuje indywidualnie, szanując jego autonomię, światopogląd oraz potrzeby
zapewniając mu zrozumienie, akceptację i bezpieczeństwo.

• Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku (DIAGNOZA, TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA DLA DZIECI , WARSZTATY DLA RODZICÓW)
• staż w szpitalu psychiatrycznym
• SPECJALISTYCZNY GABINET PSYCHOLOGICZNY pod stała superwizją (DIAGNOZA I POMOC PSYCHOLOGICZNA dla dzieci i dorosłych)
• GABINET PSYCHOTERAPII (psychoterapia indywidualna osób dorosłych i par) pod stałą superwizją

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu: Kierunek Psychologia, Specjalność – Psychologia Kliniczna, 5 – letnie jednolite studia magisterskie
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Psychologii Podyplomowe Studia Psychologiczne:  Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami w Rozwoju
Studium Neurolingwistycznej  Psychoterapii, Warszawa, 4-letnia szkoła psychoterapii, zakończona egzaminem i uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty
SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTYCZNE:

• Szkolenia tematyczne  w Polskim Instytucie Ericksonowskim.- łącznie 150 godzin
• Szkolenie z ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna, Laboratorium Psychoedukacji
• Kurs hipnozy Ericksonowskiej – tygodniowy kurs wyjazdowy
• Psychoterapia małżeństw i par – roczny kurs,  Polski Instytu Ericksonowski
• Praca z przypadkami utraty zaufania i zdrady w nurcie EFT (Terapia Skoncentrowana na Emocjach), Laboratorium Psychoedukacji
• Szkolenia tematyczne z terapii par w nurcie EFT, orgaznizowane przez PSEFT (Polskie Stowarzyszenie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach)
• Studium pomocy psychologicznej dla par, roczny kurs w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
• Psychologiczna pomoc okołoporodowa, czyli życie wewnętrzne kobiety w ciąży, w porodzie i kiedy staje się matką – Justyna Dąbrowska, Laboratorium Psychoedukacji
• Szkolenia z diagnozy i terapii dzieci, 2-letni cykl: Diagnoza i terapia dzieci wykorzystanych seksualnie w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu
• Podyplomowe roczne Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim

Aleksandra Karabanowska

Psycholożka kliniczna, Certyfikowana psychoterapeutka


W Domu Relacji prowadzi:

  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par

Pracuje z:

  • osobami dorosłymi
  • parami

 Kontakt:

  • tel. 796 009 234

Cennik usług

psychoterapia indywidualna: 200 zł 

psychoterapia par: 350 zł 

* sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut;   sesja terapii par – 75 minut

POLITYKA COOKIE. Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.