Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych i młodzieży

Psychoterapia indywidualna i pomoc psychologicznaPsychoterapia to szczególny i złożony proces, prowadzony z wykorzystaniem metod psychologicznych. Służy – w zależności od sytuacji pacjenta – terapii zaburzeń psychicznych lub poprawie jakości funkcjonowania. W naszym ośrodku zrzeszamy psychoterapeutów różnych modalności, stale rozwijających swoją wiedzę i warsztat, poddających swoją pracę regularnej superwizji. 

Prowadzimy psychoterapię długo i krótkoterminową dla osób dorosłych i młodzieży a także terapię uzależnienia i współuzależnienia.

 

Kiedy warto skorzystać z psychoterapii?

Przesłanki wskazujące, że warto rozważyć rozpoczęcie procesu psychoterapii są różnorodne. Wśród najczęstszych wymienić możemy:

  • utrzymujący się obniżony nastrój – smutek, apatia, brak przeżywania emocji pozytywnych
  • przeżywanie lęku lub stresu – zwłaszcza utrzymujące się przez dłuższy czas lub występujące w wielu kontekstach
  • trudność w poradzeniu sobie z żałobą lub stratą
  • poczucie utraty sensu życia
  • niska (lub chwiejna) samoocena/poczucie własnej wartości
  • utrzymujące się poczucie samotności
  • brak motywacji i chęci do działania lub niemożność realizacji planów
  • zdiagnozowane zaburzenia psychiczne (np. depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości)
  • objawy somatyczne, których źródła medyczne zostały wykluczone
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi – np. problem z nawiązywaniem/utrzymaniem więzi, agresja, lęk przed kontaktem z ludźmi itp.

Jak rozpocząć proces psychoterapii i czego się spodziewać?

Proces psychoterapii zaczyna się od wyboru specjalisty, z którego wsparcia chcesz skorzystać i umówienia się na pierwszą konsultację. Jednym z głównych czynników decydujących o skuteczności psychoterapii jest relacja teraputyczna. Dlatego na tym etapie możesz sprawdzić jak czujesz się w kontakcie z wybranym specjalistą. Psychoterapeuta natomiast zweryfikuje czy terapia to adekwatna forma wsparcia dla Ciebie i czy może podjąć się prowadzenia Twojego procesu.

Pierwsze sesje (zwykle 1-3) to faza konsultacji, podczas której wspólnie z terapeutą podejmujecie decyzje o dalszej współpracy. Jeśli zdecydujecie się na rozpoczęcie współpracy, psychoterapeuta ustali z Tobą częstotliwość i termin odbywania się sesji. Zwykle, w terapii indywidualnej, będzie to stały termin, raz w tygodniu. Sam czas trwania psychoterapii jest różny i zależy m.in. od złożoności zgłoszonego problemu, jak i celów terapii. 

POLITYKA COOKIE. Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.