Terapia grupowa i grupy rozwojowe

terapia grupowaTerapia grupowa to forma terapii, w której grupa osób, wspólnie uczestniczy w pracy nad rozwiązaniem swoich indywidualnych trudności. Łączy w sobie profesjonalne wsparcie terapeutów prowadzących grupę i lecznicze działanie społeczności, złożonej z innych osób, które uczestniczą w procesie. 

Zazwyczaj (podobnie jak inne formy terapii) odbywa się w formie cyklicznych sesji. 

W naszym ośrodku prowadzimy terapię grupową oraz tematyczne grupy rozwojowe dla osób dorosłych i młodzieży, adresowane m.in. do osób:

  • borykających się z lękiem i stresem
  • z problemem uzależnienia lub współuzależnienia
  • z problemem samookaleczeń
  • chcących rozwijać swoje kompetencje interpersonalne

Informacje o naborze do grup publikujemy na bieżąco.

Zasady udziału w grupie ustalane są każdorazowo przez prowadzącego. Zazwyczaj sesje odbywają się w stałym terminie raz w tygodniu.

Nabór do grupy poprzedzony jest indywidualną konsultacją z prowadzącym, który podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w grupie lub rekomenduje inną, bardziej dla danej osoby adekwatną, formę wsparcia.

POLITYKA COOKIE. Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.