Systemowa terapia rodzin

Systemowa terapia rodzin to rodzaj psychoterapii, w której członkowie rodziny uczestniczą wspólnie. Oparta jest na założeniu, że rodzina stanowi system wzajemnie powiązanych i oddziałujących na siebie jednostek. Pracując nad problemem w ujęciu systemowym, rodzina ma szansę na wspólne przyjrzenie się i zrozumienie, w jaki sposób wzorce zachowań i interakcji pomiędzy członkami rodziny wpływają na życie rodziny a następnie modyfikację tych wzorców i wprowadzenie bardziej satysfakcjonujących sposobów funkcjonowania. 

 

Jak rozpocząć proces terapii rodziny i czego się spodziewać?

Terapia rodzinna rozpoczyna się od tzw. rozmowy zgłoszeniowej, podczas której, członek rodziny zgłaszający potrzebę rozpoczęcia terapii omawia z terapeutą powód zgłoszenia. Po wstępnym rozpoznaniu problemu, podejmowana jest decyzja jaka forma wsparcia będzie według terapeuty najbardziej adekwatna i – jeśli rekomendowana jest wspólna terapia – w jakim składzie osobowym warto rozpocząć terapię rodziny. 

Terapia rodzin w naszym ośrodku prowadzona jest przez 2 terapetów. 

Częstotliwość sesji uzgadniana jest z rodziną po pierwszych konsultacjach – zazwyczaj sesja terapii rodziny odbywa się raz w miesiącu.

Psychoterapię rodzin prowadzimy w Warszawie i w Olsztynie.

POLITYKA COOKIE. Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.