Zespół stresu pourazowego (PTSD): Co to jest?

zespol stresu pourazowego ptsd

Trauma i jej następstwa w postaci zaburzeń stresowych pourazowych (PTSD) dotykają wielu
ludzi na całym świecie. Wypadki, katastrofy naturalne, przemoc fizyczna, seksualna czy
emocjonalna, a także wojna to tylko niektóre z przyczyn prowadzących do rozwoju tego
zaburzenia. PTSD może również pojawić się u osób, które były świadkami śmierci bliskiej
osoby lub dowiedziały się o traumatycznym wydarzeniu dotykającym bliską im osobę. Skutki
PTSD są poważne i często obejmują intensywne, niepokojące myśli oraz uczucia związane z
traumą, które mogą manifestować się jako retrospekcje, koszmary senne czy silny stres w
odpowiedzi na przypomnienia o traumatycznym wydarzeniu. Dodatkowo, mogą unikać
sytuacji, miejsc i osób, które przypominają im o traumie, a także mogą doświadczać poczucia
odrętwienia emocjonalnego, izolacji od innych, oraz problemów z koncentracją i snem.


W tym artykule przyjrzymy się głębiej mechanizmom powstawania PTSD oraz omówimy
różnorodne metody terapeutyczne stosowane w jego leczeniu. Zrozumienie, jak działa PTSD i
jakie kroki można podjąć, aby sobie z nim radzić, jest kluczowe dla osób dotkniętych tym
zaburzeniem oraz ich bliskich. Przedstawimy także znaczenie wsparcia profesjonalnego i
samopomocy, które odgrywają istotną rolę w procesie powrotu do zdrowia.

Jak powstaje PTSD

Mechanizmy powstawania zaburzenia stresu pourazowego (PTSD) są złożone i wynikają z
interakcji między czynnikami biologicznymi, psychologicznymi oraz społecznymi. Na
poziomie biologicznym, traumatyczne doświadczenia mogą prowadzić do trwałych zmian w
mózgu, zwłaszcza w obszarach takich jak ciało migdałowate, hipokamp i kora przedczołowa.
Ciało migdałowate, odpowiedzialne za przetwarzanie emocji, może stać się nadmiernie
aktywne, co prowadzi do silniejszych reakcji lękowych. Z kolei hipokamp, związany z
pamięcią, może ulec uszkodzeniu, co utrudnia odpowiednie kodowanie i przywoływanie
wspomnień. Zaburzenia w funkcjonowaniu neuroprzekaźników, takich jak serotonina,
noradrenalina i dopamina, również odgrywają istotną rolę, wpływając na regulację nastroju,
lęku i stresu. Przewlekły stres i trauma mogą prowadzić do dysregulacji osi HPA
(podwzgórze-przysadka-nadnercza), co skutkuje nieprawidłowym wydzielaniem hormonów
stresu, takich jak kortyzol, i wpływa na reakcje stresowe oraz lękowe.

Pod względem psychologicznym, PTSD może rozwijać się w wyniku klasycznego
warunkowania, gdzie neutralne bodźce stają się powiązane z traumatycznym wydarzeniem,
wywołując lęk i stres w sytuacjach przypominających traumę. Ponadto, unikanie bodźców
związanych z traumą może wzmocnić lęk i utrudniać przetwarzanie traumatycznych
wspomnień. Negatywne myśli, takie jak poczucie winy, wstyd czy przekonanie o zagrożeniu,
mogą utrzymywać się i nasilać objawy zaburzenia.

Społeczne mechanizmy powstawania PTSD są również istotne. Brak wsparcia społecznego po
traumatycznym wydarzeniu może zwiększać ryzyko rozwoju tego zaburzenia, podczas gdy
silne wsparcie emocjonalne i praktyczne od rodziny, przyjaciół oraz społeczności może
działać ochronnie i pomagać w radzeniu sobie z traumą. Normy i wartości kulturowe także
wpływają na sposób, w jaki jednostki reagują na traumę i radzą sobie z jej skutkami. W
niektórych kulturach otwarte wyrażanie emocji może być mniej akceptowane, co może
utrudniać przetwarzanie traumatycznych doświadczeń.

Dodatkowo, predyspozycje genetyczne mogą odgrywać rolę w podatności na PTSD. Osoby z
rodzinną historią zaburzeń lękowych lub depresyjnych mogą być bardziej narażone na rozwój
PTSD po traumatycznym wydarzeniu. Epigenetyka również jest ważnym czynnikiem –
czynniki środowiskowe, takie jak trauma, mogą wpływać na ekspresję genów bez zmiany
samego DNA, prowadząc do trwałych zmian w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego,
co zwiększa ryzyko PTSD.

Strategie leczenia PTSD

Skuteczne leczenie PTSD często obejmuje terapię psychologiczną oraz w niektórych
przypadkach, leczenie farmakologiczne. W leczeniu PTSD można wykorzystywać różne
techniki oraz metody terapeutyczne. Ważne jest aby korzystać z pomocy wyspecjalizowanych
psychologów/psychoterapeutów i psychiatrów. Pomocna może być m.in. terapia integracyjna
lub poznawczo – behawioralna, która pomaga zidentyfikować i zmienić negatywne wzorce
myślowe oraz zachowania związane z traumą. Ważnym elementem tej terapii jest ekspozycja,
która polega na stopniowym konfrontowaniu się z traumatycznymi wspomnieniami w
bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. Często przydatna w procesie leczenia jest terapia
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) wykorzystująca ruchy oczu lub
inne formy rytmicznej stymulacji, aby przetworzyć i zintegrować traumatyczne wspomnienia
na poziomie kory przedczołowej, czyli w kontrolowanym dla klienta środowisku własnej
świadomości. Badania wskazują, że EMDR może skutecznie redukować objawy PTSD.
W niektórych przypadkach mogą być przepisane leki, które lekarz psychiatra będzie dobierał
w zależności od występujących objawów. Mogą one pomóc w poprawie nastroju, redukcji
lęku oraz poprawie jakości snu. Bardzo pomocny może być również udział w grupach
wsparcia lub terapiach grupowych. Dzieląc się doświadczeniami z innymi, którzy przeszli
przez podobne traumy, można poczuć się mniej osamotnionym i bardziej zrozumianym.
Praktyki takie jak medytacja, joga, głębokie oddychanie i mindfulness mogą pomóc w
redukcji objawów lęku i stresu, a także poprawić ogólny stan zdrowia psychicznego na co
dzień.
Kluczem do skutecznego leczenia PTSD jest indywidualne podejście, które bierze pod uwagę
unikalne potrzeby i doświadczenia pacjenta. Współpraca z doświadczonym terapeutą lub
lekarzem jest niezbędna, aby opracować najbardziej odpowiedni plan leczenia.

POLITYKA COOKIE. Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.